Kalender

Kalender 

 

STÄDDAGAR (10.00 - 14.00)

Sista lördagen i april

Sista lördagen i september

Samling kl. 10:00 vid stigen ner till sjön. 


Kallelse till eventuella extra städdagar sker separat genom mailutskick.


 

TRÄDFÄLLARDAGAR

Kallelse till frivilliga trädfällardagar sker separat genom mailutskick.ÅRSMÖTE

Tomtägarföreningens årsmöte hålls under maj eller juni månad, på tid och plats, som meddelas

via mailutskick. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.


 Samling sker vid gröna boden vid stigen ner till sjön.