Allmän information


Allmän information


Medlemmar

Samtliga tomtägare är medlemmar inom Barnviksslingans Tomtägarförenings område.


Vägar

Storskogens Vägförening underhåller alla tomtägarföreningars vägar längs

Storskogsvägen. Samtliga tomtägare är obligatoriskt medlemmar i vägföreningen och

betalar en årlig avgift. Avgiften täcker underhåll, skötsel och plogning. Vägföreningens

årsmöte beslutar om den årliga avgiften. Högsta tillåtna hastighet är 30 km/tim.


Båtplatser

Föreningen har en gemensam brygga för småbåtar vid Hovnoret.

Här kan du som är medlem hyra en båtplats genom hamnkapten@barnviksslingan.se.

Avgift beslutas på årsmötet. I mån av plats kan även icke medlemmar boka båtplats.


Trädfällardagar

En gång om året genomförs en frivillig arbetsdag då vi fäller träd och vårdar skogen i

våra gemensamma områden. 


Städdagar

Två gånger om året har föreningen obligatoriska städdagar. De genomförs vanligen sista

lördagen i april samt sista lördagen i september. Dagarna avslutas med gemensam

korvgrillning. 


Dricksvatten

I området finns det två handpumpar för dricksvatten. Våren 2022 gjordes en vattenanalys

som visade att vattnet är lite missfärgat men tjänligt att dricka. Tips är därför att pumpa

upp lite vatten när ni går förbi för att få rörelse i vattnet nere i brunnarna.


Sommarvatten

Till flertalet tomter finns ledningar för sommarvatten framdragna. Sommarvattnet brukar

sättas på under april och stängas av under oktober beroende på väderleken.