Ägarbyte

Ägarbyte


Vid försäljning av fastighet inom föreningens område:


Se till att den nya ägaren får

- Information om tomtägarföreningen

- Matrikel (kan rekvireras från sekreterare eller styrelsen)


Sänd mail till sekreteraren inom Barnviksslingans Tomtägarförening (sekreterare@barnviksslingan.se).


Ange följande:


Säljarens förnamn och efternamn

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

 


Ny ägarens/köparens förnamn och efternamn

Permanentadress

Mobilnummer

E-post adress

 

Tillträdesdag/datum